Ostoskorissasi on 0 tuotetta, 0,00 € OstoskoriinKassalle

Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24§
Laatimispäivä
23. 5. 2018

1. Rekisterinpitäjä:
Design Museum Shop Oy 1052841-5
Korkeavuorenkatu 23, 00130 Helsinki
Puh. +358 9 6220 5421 / +358 9 6220 540
shop@designmuseum.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:
Anne Gadd
Korkeavuorenkatu 23, 00130 Helsinki
anne.gadd@designmuseum.fi tel. 050 540 23 50

3. Rekisterin nimi:
Design Museum Shop Oy:n verkkokaupan asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
Henkilötietoja käsitellään verkkokaupan asiakassuhteiden ylläpitoon.

5. Rekisterin tietosisältö:
Rekisteriin tallennetaan seuraavia tietoja:
- asiakkaan etu- ja sukunimi
- osoitetiedot
- puhelinnumero
- sähköpostiosoite
- asiakasnumero

6. Säännönmukaiset tietolähteet:
Asiakkaan rekisteröityessä tai tilatessa antamat tiedot verkkokaupassa.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset:
Design Museum Shop Oy ei luovuta tietoja ulkopuolisille tahoille.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Design Museum Shop Oy ei luovuta tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet:
A. Manuaalinen aineisto
Mahdollinen manuaalisesti kerätty yhteystieto- ja tilausaineisto säilytetään lukitussa kaapissa ja tuhotaan säännöllisesti lukitun paperinkeräysastian kautta.
B. ATK:lla käsiteltävät tiedot
Rekisterin sisältämät tiedot ovat seuraavien yritysten tietokannoissa, joihin on rajatut käyttöoikeudet vain tietyille henkilöille:
Pulse247Oy / MyCashflow, Checkout Finland Oy, Posti Group

10. Tarkastusoikeus
Jokaisella on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin tallennetut omat tiedot. Pyyntö tulee toimittaa rekisterin yhteyshenkilölle.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella on oikeus vaatia omien tietojen korjaamista. Korjauspyyntö tulee toimittaa rekisterin yhteyshenkilölle.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Design Museum Shop Oy:n verkkokaupan asiakasrekisteriin ei liity muuta toimintaa kuin verkkokaupan asiakastiedot. Mikäli rekisteristä haluaa pois, tulee olla yhteydessä rekisterin yhteyshenkilöön.

© Designmuseo 2012